KNX/EZS

Ovládání osvětlení, žaluzií a řízení prostorové teploty je jeden z hlavních úkolů systému KNX. Nikoli však jediný. Požadavkem současných investorů je integrace co možná největšího množství různých technologií do jednoho systému. Jedním z těchto požadavků je vazba na zabezpečovací systém (EZS).
Nejčastější informace, které je třeba z EZS získat a převést do systému KNX, jsou stavy magnetických kontaktů (například pro blokování klimatizací při otevření oken nebo rozsvěcení osvětlení při otevření dveří). Dále se jedná o stav zabezpečovacího systému, zejména zabezpečeno/nezabezpečeno (například pro přepínání topení do útlumu, zhasnutí celého domu při odchodu) a informace o poplachu (rozsvícení v domě, zatažení/vytažení rolet atd).

Pro malé aplikace, kde není potřeba příliš mnoho vstupů, řešíme vazby pomocí PGM výstupů na EZS a binárních vstupů KNX.

Pokud se ale jedná o rozsáhlý objekt, je potřeba dopředu zvážit jaká EZS ústředna se použije a jakým způsobem se bude EZS integrovat do KNX.
Jedním z řešení je ústředna GALAXY, pro kterou existuje přímé rozhraní KNXgal.

Více informací o komunikačním rozhraní nejdete zde:

KNXgal Datasheet v1_2_CZ