Technologie KNX je výsledkem shromažďování znalostí a zkušeností, získaných během 15. let existence jejích předchůdců, kterým byli EIB (European Installation Bus), EHS (European Home System) a BatiBUS.

DÍKY CERTIFIKACI PRODUKTŮ, KNX ZAJIŠŤUJĚ JEJICH VZÁJMENOU KOMPAKTIBILITU

Certifikační proces KNX zajišťuje, že výrobky od různých výrobců, které slouží k různým aplikacím, spolu vzájemně komunikují a spolupracují, což zabezpečuje vysoký stupeň flexibility při rozšiřování nebo pozměňování instalace. Jsou testovány v nezávislých laboratořích (třetí strany).

KNX je systém pro domovní komunikaci, který je postaven na certifikaci výrobků, školících středisek (profesionální a soukromé společnosti) a rovněž jednotlivých osob (elektroprojektanti, systémoví integrátoři, architekti).

KNX STOJÍ ZA VYSOKOU KVALITOU VÝROBKŮ

KNX asociace vyžaduje vysokou úroveň kvality výroby a její kontroly. Z toho důvodu jsou výrobci, ještě před podáním žádosti o certifikaci, povinni prokázat, že splňují požadavky ISO 9001.

Kromě souladu s ISO 9001 musí výrobky splňovat požadavky evropských a mezinárodních norem pro elektronické systémy budov a domácností. V případě pochybností je KNX asociace oprávněna certifikovaný produkt znovu otestovat nebo požadovat od výrobce prohlášení o shodě.

NEZÁVISLÝ PROGRAMOVACÍ NÁSTROJ ETS® (ENGINEERING TOOL SOFTWARE)

Softwarový nástroj ETS umožňuje konfiguraci všech certifikovaných KNX produktů a je absolutně nezávislý, takže systémoví integrátoři mohou při instalaci kombinovat produkty rozličných výrobců.

KNX JE MOŽNÉ POUŽÍT PRO VŠECHNY APLIKACE ŘÍZENÍ BUDOV A DOMÁCNOSTÍ

KNX je možné použít ke všem možným funkcím / disponuje širokou škálou možností řízení osvětlení, zasťiňovacích prvků, topení, větrání, klimatizace, monitorování, hlídání poruchových hlášení, měření spotřeby vody a odebrané energie, ale také ovládá domácí spotřebiče, audio video a mnoho dalších.

KNX zvyšuje komfort a bezpečnost a velkou měrou přispívá k úsporám energie a ochraně životního prostředí (až 50% ušetříte ovládáním osvětlení a stejné procento nákladů na topení ).

KNX MŮŽETE VYUŽÍT V RŮZNÝCH TYPECH BUDOV

KNX je možné aplikovat jak v nových, tak v již stávajících budovách. Instalace KNX může být následně rozšířena nebo přizpůsobena novým požadavkům a to v krátkém čase a bez větších nákladů (např. když se do kanceláří nastěhují noví nájemníci).

KNX najde uplatnění jak v malých rodinných domech, tak i v rozsáhlých objektech (kanceláře, hotely, konferenční sály, nemocnice, školy, obchodní domy , sklady, letiště…).

KNX PODPORUJE RŮZNÉ KONFIGURAČNÍ REŽIMY

 • Jednoduchá instalace (E-mode):
  Ke konfiguraci není nutné PC, ale používají se centrální ovladače, ovládací kolečka nebo tlačítka. Produkty kompatibilní s E-mode mají omezené možnosti a jsou vhodné pro středně velké instalace.
 • Systémová instalace (S-Mode):
  K programování a parametrizaci produktů se používá PC s nainstalovaným softwarem ETS, přičemž aplikační data jsou obsažena v produktové databance. S-mode je vhodný pro certifikované systémové integrátory a projektanty ve středních a větších instalacích.

KNX PODPORUJE NĚKOLIK TYPŮ KOMUNIKAČNÍCH MEDIÍ

 • Kroucená dvoulinka (KNX TP):
  Toto komunikační medium, kroucená dvoulinka, s přenosovou rychlostí 9600 bits/s, bylo převzato z EIB. Veškeré certifikované produkty EIB a KNX TP1 spolu vzájemně komunikují na jedné sběrnici.
 • Silové vedení (KNX PL):
  Toto komunikační medium, s přenosovou rychlostí 1200 bits/s, bylo rovněž převzato z EIB. Veškeré certifikované produkty EIB a KNX PL110 spolu vzájemně komunikují a současně pracují po elektrickém vedení (síť 230V).
 • Radiové vlny (KNX RF):
  KNX přístroje podporující toto komunikační medium používají k přenosu KNX telegramů radiový signál. Ty jsou přenášeny na frekvenci 868 MHz (VKV) s maximálním vysílacím výkonem 25 mW a přenosovou rychlostí 16.384 kBit/s.
 • IP/Ethernet (KNX IP):
  Jak je doloženo v KNXnet/IP specifikaci, KNX telegramy mohou být také vysílány jako součást IP telegramů, z čehož vyplývá, že k jejich přenosu je možné využít sítě LAN nebo Internet. Takže je možné použít IP routery jako alternativu k USB převodníkům. Nebo TP páteřní linii nahradit rychlejší ethernetovou linkou.

KNX JE SCHOPNÝ KOMUNIKOVAT S JINÝMI SYSTÉMY

Někteří výrobci KNX produktů nabízejí komunikační rozhraní do jiných sítí, jako například do různých systémů pro domovní technologii, telefonních sítí, multimediálních sítí, IP sítí, atd. KNX systémy je možné zmapovat do BACnet objektů (jak je popsáno v mezinárodní normě ISO 16484-5) nebo jim umožnit komunikaci s technologií DALI.