Provedeme parametrizaci systému KNX pomocí tool software ETS. Veškeré KNX komponenty oživíme a uvedeme do provozu. Zprovozníme komunikaci mezi jednotlivými technologickými celky v domě.

 

 

 

Naprogramujeme a uvedeme do provozu PLC pro řízení MaR a vytvoříme uživatelské rozhraní pro ovládání.