Technologie KNX je výsledkem shromažďování znalostí a zkušeností, získaných během 15. let existence jejích předchůdců, kterým byli EIB (European Installation Bus), EHS (European Home System) a BatiBUS.

::MEZINÁRODNÍ STANDART, JISTOTA DO BUDOUCNA

 • ISO/IEC
  Systém KNX schválen mezinárodní normou ISO/IEC 14543-3 v roce 2006
 • CENELEC
  Systém KNX schválen evropskou normou EN 50090 v roce 2003
 • CEN
  Systém KNX schválen evropskou normou EN 13321-1 (s odvoláním na EN 50090) a EN1332-2 (KNXnet/IP) v roce 2006
 • SAC
  Systém KNX schválen čínskou normou GB/Z 20965 v roce 2007
 • ANSI/ASHRAE
  Systém KNX schválen americkou normou ANSI/ASHRAE 135 v roce 2005

Z těchto bodů je jasné, že KNX se stal celosvětově uznávaným standardem pro řízení budov a domácností.

::DÍKY CERITIFIKACI PRODUKTŮ, KNX GARANTUJE JEJICH VZÁJEMNOU KOMPAKTIBILITU

Certifikační proces KNX zajišťuje, že výrobky od různých výrobců, které slouží k různým aplikacím, spolu vzájemně komunikují a spolupracují, což zabezpečuje vysoký stupeň flexibility při rozšiřování nebo pozměňování instalace. Jsou testovány v nezávislých laboratořích (třetí strany).

KNX je systém pro domovní komunikaci, který je postaven na certifikaci výrobků, školících středisek (profesionální a soukromé společnosti) a rovněž jednotlivých osob (elektroprojektanti, systémoví integrátoři, architekti).

::KNX STOJÍ ZA VYSOKOU KVALITOU VÝROBKŮ

KNX asociace vyžaduje vysokou úroveň kvality výroby a její kontroly. Z toho důvodu jsou výrobci, ještě před podáním žádosti o certifikaci, povinni prokázat, že splňují požadavky ISO 9001.

Kromě souladu s ISO 9001 musí výrobky splňovat požadavky evropských a mezinárodních norem pro elektronické systémy budov a domácností. V případě pochybností je KNX asociace oprávněna certifikovaný produkt znovu otestovat nebo požadovat od výrobce prohlášení o shodě.