Počet KNX přístrojů: 263
Počet linií:9
Vizualizace: Schneider-Electric SpaceLYnk
Funkce: Schneider-Electric SpaceLYnk

Rozsah dodávky:

  • Ovládání osvětlení v kancelářích (automatický provoz s možností regulace intenzity)
  • Ovládání osvětlení na chodbách a v technických prostorách
  • Venkovní osvětlení
  • Ovládání venkovních žaluzií
  • Časové funkce

KNX komponenty:

  • Schneider-Electric