Počet KNX přístrojů: 257
Počet linií:11
Vizualizace: Schneider-Electric SpaceLYnk
Funkce: Schneider-Electric SpaceLYnk

Rozsah dodávky:

  • Ovládání osvětlení v kancelářích (automatický a ruční provoz)
  • Ovládání osvětlení na chodbách a v technických prostorách
  • Venkovní osvětlení
  • Časové funkce
  • Ovládání klima jednotek TOSHIBA (MODBUS)
  • Ovládání vzduchotechnických jednotek ATREA (MODBUS)

KNX komponenty:

  • ABB
  • Schneider-Electric